Чарба мал (элден жыйналган)


Тэги:

Инвентарный номер 449
Предыдущее название инвентаря 1849
Место записи Фрунзе шаар
Дата записи 1954
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Жөө жомоктор менин колумдагы кыргыз адабиятынын эң эле нургундур
Последнее предложение Жонума камчы жетет деп, бу капырдын күлүрү
Состояние рукописи Требует внимания