Чолок кыздын коңур кызга айтканы. Карчыга, пайгамбар, көгүчкөн. Санат ыр


Тэги:

Инвентарный номер 465
Предыдущее название инвентаря 1865
Дата записи 1927
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Атаңдын башын буратур.
Последнее предложение Кырылбайт белек баарыбыз
Состояние рукописи Требует внимания