Чоң согуш


Чоң согуштун башталышы; Элчилердин Манас баатыргы кездеши; Манастын кандарды күтушү; Колдун аттанышы; Каныкейдин чоролорду жабдышы; Колдун жолдо жүрүшү; Эргименин көрүнүшү; Чалгын; Алмамбеттин жомогу; Тал-Чокудагы көрүнүш; Кырк кечилдин өлтүргөну, Алмамбеттин колду тескери долго салганы; Алмамбеттин арманы; Жылкы алуудагы сайыштар; Уруш; Бүтүмгө келиши.

Тэги:

Инвентарный номер 256
Предыдущее название инвентаря 1668
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Ысык-Көл облусу, Талды-Суу району, Орджокенидзе колхоз
Дата передачи в рукописный фонд 1979
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 383
Первое предложение Жалаа жаап жок жерден, алты кандын Манаска доо жыкканын айтайын.
Последнее предложение Аттанып чыкты элине, ата конуш жерине
Состояние рукописи Требует внимания