Ырлар Жомок “Маңыроо Акай” Жалайыр жалгыз Жомоктор: Данияр табып Бейжай аял Төлгөчү


Тэги:

Инвентарный номер 889
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания