Ырлар жана поэмалар


Тэги:

Инвентарный номер 506
Предыдущее название инвентаря 4092
Дата передачи в рукописный фонд 1960
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 545
Первое предложение Актан Тыныбеков 1887-жылы Тянь-Шань областынын Нарын районуна караштуу Куйбышев атындагы колхоз орношкон Тегерек булак деген жерде туулган.
Последнее предложение Баруучу адамзаттан кай кеменгер
Состояние рукописи Требует внимания