Эки китептин кол жазмалары (Курманжан датка тууралуу маалыматтар) Кошоктор


Тэги:

Инвентарный номер 892
Дата передачи в рукописный фонд 2015
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания