Элдин оозеки чыгармачылыгынан жыйналгандар


Тэги:

Инвентарный номер 559
Предыдущее название инвентаря 5197
Дата записи 1969
Дата передачи в рукописный фонд 1969
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 262
Количество строк 7500
Первое предложение Илгери, илгери бир заманда, Жакып атту хан болгон экен.
Последнее предложение Жашасын Ленин жолдо кылган кездик
Состояние рукописи Требует внимания