Эл акындарынын өмүр баяны (Алдаш, Чоюке, Назар, Арстанбек)


Тэги:

Инвентарный номер 110
Предыдущее название инвентаря 313
Дата записи 1940
Дата передачи в рукописный фонд 1940
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Алдаш Жеенкеев 1874-ж июнь, июль айынды кедей чарбанын үй бүлөсүндө туулган
Последнее предложение Үй жасатып берип кошо көчүрү жүрдү деп айтуучу эле
Состояние рукописи Требует внимания