Эл оозунан жазылган ар түрдүү фольклордук материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 643
Предыдущее название инвентаря 5281
Дата записи 1974
Дата передачи в рукописный фонд 1974
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Күнтуу элинин Тогуз-Торого көчүшү
Последнее предложение Кашка-Суу кыштагында жашоочу 70 жаштагы Борончиев Нурбайдан жаздым
Состояние рукописи Требует внимания