Эл оозунан жазылган фольклордук материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 650
Предыдущее название инвентаря 5288
Дата передачи в рукописный фонд 1975
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Атасы өлгөн зоо кулагандай болот
Последнее предложение Бирөө өлүп жатса бирөө күлүп жатат
Состояние рукописи Требует внимания