Эл оозунан жазылган фольклордук материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 671
Предыдущее название инвентаря 5308
Дата записи 1977
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 100
Первое предложение Мурунку өткөн заманда кыргыз элинин Азирет атту ханы болуптур.
Последнее предложение Бул жомокту Чүй району "Бурана" совхозу Дөң-Кыштак кыштагында жашоочу чертиге уруусунун ормошуругунан чыккан 77 жаштагы Күрүчбеков Бейшенден жаздым
Состояние рукописи Требует внимания