Эл оозунан жазылган фольклордук чыгармалар


Тэги:

Инвентарный номер 694
Предыдущее название инвентаря 5332
Дата записи 1978
Дата передачи в рукописный фонд 1979
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Илгери бирөөнүн бир жакын кишиси дүйнөдөн кайткан экен.
Последнее предложение Бар болсо денсоолугуң Тикчиңдеген - деп жооп бергет экен.
Состояние рукописи Требует внимания