Эр Солтоной (ориг)


Тэги:

Инвентарный номер 488
Предыдущее название инвентаря 2050
Дата записи 1951
Дата передачи в рукописный фонд 1957
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 756
Первое предложение Мурунку өткөн кылымдарда кыргыз элинин атактуу баатырлары Темир хан баатыр, жана Болот хан баатыр деген эки баатыр уул болгон
Последнее предложение Колхоз "им" Молотов
Состояние рукописи Требует внимания