Эр Солтоной


Тэги:

Инвентарный номер 484
Предыдущее название инвентаря 1993
Дата записи 1951
Дата передачи в рукописный фонд 1958
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Мурунку өткөн кылымдарда кыргыз элинин Темиркан жана Болоткан деген атактуу эки баатыр уул болгон экен.
Последнее предложение Көргөндүн бели кысылат
Состояние рукописи Требует внимания