Эсенамандын, Үмөталынын, Сулаймандын ырлары Чоңдунун, Эсенамандын айтышы. Эшмамбет менен Токтогулдун Жүндүбайдын тоюнда ырдаганы. Токтогул менен Эшмамбеттин Кең-Колго келиши Эшмамбет, Курман, Жаныбайдын өмүр баяндары


Тэги:

Инвентарный номер 549
Предыдущее название инвентаря 5187
Дата записи 1969
Дата передачи в рукописный фонд 1972
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 78
Первое предложение Жаргашов Эсенаман 1816 жылы туулган.
Последнее предложение Ал үч миң жолго жакыныраак болсо керек
Состояние рукописи Требует внимания