Эсенаман менен Жеңижоктун айтышы. Казыбектин ырлары.


Тэги:

Инвентарный номер 561
Предыдущее название инвентаря 5199
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 60
Первое предложение Мурунку өткөн Жеңижок акын жөнүндө кыскача түшүнүк.
Последнее предложение Азыр бычып ат кылам.
Состояние рукописи Требует внимания