Эски кол жазма китеп Курандан көчүрмө Пайгамбарлардын чыгышы. Санжыра. Курман датка жөнүндө Ырлар. Китеп. Араб арибинде элдик ырлар ж.б.


Тэги:

Инвентарный номер 816
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания