Аңгеме, күүлөр


1) Коргол Досуев жөнүндө аңгеме

2) Күү “Жаш кыял” Коргол Досуев

3) Күү “Ак бакай”

4) 5 Күү – аталышы жок

5) Күү “Насикат”

6) Күү “Шыңгырама”

7) Күү “Карылык”

8)  Күү “Турумтай”

9) Күү “Ак бакай”

10) Күү “Кыргыз коочусу”

11) Күү “Насикат”

Тэги: күүлөр

Инвентарный номер 3а (2)
Автор произведения Турсалы Жумаев
Язык рукописи Кыргызский
Состояние рукописи Требует внимания
Время звучания записи 33’54’’
Дата перезаписи 31.05.1987
Место перезаписи Центральный государственный архив кинофонофотодокументов Кирг.ССР