Өзбекстандык кыргыздардын тилинденги жергиликтүү өзгөчөлүктөр


Тэги:

Инвентарный номер 5036.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания