Өздөштүрүлгөн сөздөрдүн фонетикасы


Тэги:

Инвентарный номер 5222.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания