1)А.Алыбаковдун “Машине таануу боюнча терминологиялык сөздүк” деген эмгегине берилген рецензия. 2)Тоо кен жана геологиялык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгүнө рецензия.


Тэги:

Инвентарный номер 5325.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания