1)Брак и семья – Абрамзон ???? 2)Джумагулов. “Колхозчулардын үй-бүлөмамилелери жана турмуштары


Тэги:

Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания