1 “Бугу менен Сарбагыштын чабуулу” 2 “Алдаш Молдонун газелдери”


Тэги:

Инвентарный номер 738
Дата передачи в рукописный фонд 1986
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Алдаш-молдо мен(менин) атым, Акунду (акындык) менин санатым.
Последнее предложение Жыйырманы асирдин,Жыйырма сегиз жылында
Состояние рукописи Требует внимания