1. Кыргыздардын өткөндөгү акындары Калмырзанын, Солтобайдын, Жаманкулдун ж.б. акындардын ырлары 2. Алты акындын айтышы (Осмонкул, Абдылда Коконов, Ысмаил Борончиев, А. Үсөнбаев, М. Мусулманкулов, Т. Шабданбаев).


Тэги:

Инвентарный номер 678
Предыдущее название инвентаря 5316 №1
Дата записи 1977
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 52
Первое предложение Мен билгендерди кулагым калгандардан бир тике айтып берейин.
Последнее предложение Башка тил
Состояние рукописи Требует внимания