1.Таш рабат мунара 2. Семетей эпосу 3. “Ормон” 4. Казал жана күйгөн 5. Бысмылда 6. “Ырлар” 7. Күкүк-Зейнеп төрт көшөгөлүү драмалык чыгарма


Тэги:

Инвентарный номер 839
Дата записи 1990
Дата передачи в рукописный фонд 1992
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания