Фикх Кайдани", "Фарад ал-айн”


Кол жазма эки тексти камтыйт: а) "Фикх Кайдани" - ханифит шариаты боюнча кыскача баяндама, түрк тилине которулган; б) "Фарад ал-айн" - парс-тажик тилдеринде жазылып,   ритуалдык тазалануу жана ушул сыяктуу темалар баяндалат. Акыры түркчө жазылган.


Инвентарный номер 1
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи чагатай , парс-тажик
Алфавит рукописи Араб
Первое предложение Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин
Последнее предложение парсча жазылган
Состояние рукописи Требует внимания
Подача текста в рукописи кара сөз түрүндө иреттелип берилген, ар бир бетте 11саптан берилген, кара сыя менен жазылган, кээ бир маанилүү жерлери кызыл сыя менен асты сызылган.
Дополнительные пометки Атбашы үңкүрүнөн табылган. Литография. Дефектер бар.