1) Хаза китаб телкин ахд ислам, 2) Хаза китаб фикх екбер


1) Алгач Кудай менен бирге чындыкты билүү керек, диний сөздөр, жаңы мусулман болгондорго насаат сөздөрү, ата-энени сыйлоо, урматтоо, кабар алуу тууралуу баяндар. Он бир Ахмед, Нефсат аттуу айымдын аңгемеси тууралуу баяндар кеп кылынат. Акырында пайгамбарыбыздан насааттар айтылат. 2)  Шариат илими, укуктары тууралуу негизги баяндар.


Инвентарный номер 101
Предыдущее название инвентаря 43
Автор произведения белгисиз
Место записи Казан
Дата записи 1873 - 1882
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 40
Первое предложение 1) Хамд бирлен Худаны йад еткай, Хемана ким бу ким максудге йеткай. 2) Хамде лайыкдур Худайы мүстеан
Последнее предложение 1) Дүнйада олан мумин мусулманлар жемийесине тевфик хидайет вирүп ахирдеде иманымызы саламат кылуб өзиниң фасл кереми бирлен өзиниң дидарын насиб ейлесун амин йа мүжип. 2) Ол Ресуле ес-салават ве ес-салам
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Ыр жана кара сөз түрүндө берилген.
Дополнительные пометки 13-май 1881-жылы С-Петербургда басууга руксат берилген