Хадикатүл Асар


Тарихи Енбийа аттуу китептин кыскача баяндамасы десек болот. Пайгамбарлар, халифатлар, түрк султандары, жазуучулар, татар билим адамдары, ошондой эле Казан шаарындагы имамдар тууралуу баяндалат.


Инвентарный номер 102
Предыдущее название инвентаря 43а
Автор произведения белгисиз
Место записи Казан
Дата записи 1907
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 122
Первое предложение 1) Бизге пейгамберлер йибаруп, аларга китаплар берүп, тогру йолыны үйретдирүчи, файдалы нерселер иле зарарлы нерселерни айуртдыручу, йокдан бар этичүмиз Аллах Таалага көп шүкүрлер этемиз! 2) Аллах Таала бу дүнйаны йокдан бар итди. Көзимизге көринган көклери йерлерни йаратды.
Последнее предложение 1) Халиве-и Абасийе кыйаметге кадар, халифеликде болур иди, эгерде ат орнына тыйак дийүп, болур болмас балаларын, аталарын орнына отуртмаган болсалар! 2) Мурад ибн Абдулмежидниң карындашы “Хафызүд Дин” Абулмугис “Абдулхамид” (2нчи) дүр, (хазирки султан болажак) хижретдин миң икийүз токсан үчинчи (1293) йылың сабан он биринде пенжшенбе күн тахтге отурду.
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген.
Дополнительные пометки “Братья Каримов” атындагы соода үйүнүн типографиясында басылган.