1) Китаб-ы Даават-и Нефишет, 2) (3) Иман рисалеси хем (2)Алифба рисалеси сабылар үчүн


1) Даават китеби – динге байланыштуу эң сонун дааваттар баяндалат. Орозо айында эмнелерди кылуу керек, кандай дуаларды айтуу керек экенин баяндайт. 2) Экинчи китепте эки чыгарма бар: 1) Кичинекейлер үчүн алиппе – мында жаш балдарга арап алиппеси үйрөтүлөт. Тамгалардын башта, ортодо, аягында кандай окуулусун, сөздөрдүн мисалында үйрөтөт. 2) Иман рисалеси – мында суроо-жооп иретинде ыйман жөнүндө негизги нерселерди, парздар тууралуу кеп кылат. Акыркы беттери жок.


Инвентарный номер 103
Предыдущее название инвентаря 45
Автор произведения белгисиз
Место записи Казан
Дата записи 1908 - 1909
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 104
Первое предложение 1) Рамазан шерифте ифтардан бад олган таамлар бадында межлисде бу дуаны окурлар, 2) Сабыларга ибтида сабак окутмак тийүш олур. 3) 1-суроо: Еввел бенделерге не нерсе фарз. Жооп: Еввел иман фарз.
Последнее предложение 1) дахи башка китап у рисалелери вардур. 2) Ижек окур ичүн шериат иман хем йес шериф хем хефтиң шериф керек олмас билги бу рисале кифайет идер 3) 87-суроо: Иман не нерсе, жооп: Иман пейгамбер алейхус-салам гитүрганга күнгил бирлен ишану тил бирле икрар кылудур.
Состояние рукописи Средне
Подача текста в рукописи 1) Кара сөз түрүндө берилген. 2) Алфавит түрундө берилген. 3) Суроо-жооп иретинде берилген.
Дополнительные пометки 1) Б. Л. Домбровский атындагы типографияда Хажы Шемсиддин Хусейин Оглунын каражаты менен басылган. 2) Император Университетинин типо-литографиясында китепчи Шемсиддин Хусейиндин каражаты менен басылган.