1) Ал-Китабул Еввел, 2) Белгисиз 3) Хүснүл Ибаде


1) Устаттын шакирттерине арнап, диний багыттагы “Чындык жана хадистердин казынасы” аттуу китептен үзүндү, пайгамбарыбыздын адеп-аклагы, шейх Желаллиддиндин межмуасы тартип менен жазылган. 2) Аты белгисиз, сабак окууту үчүн жазылган китеп. 27 сабактан турган китеп, суроо-жооп иретинде жазууга, окууга ж.б. жөнүндө айтылат. 3) Хүсн-и Ибаде (Ибадаттардын сулуусу) – Аллах Таалага кыла турчу ибадаттар жөнүңдө баяндалат. Намаз түрлөрү, убактысы, окулушу, фарз жөнүндө баяндалат.


Инвентарный номер 104
Предыдущее название инвентаря 47
Автор произведения белгисиз
Место записи Казан
Дата записи 1886 - 1912
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай , Араб
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 64
Первое предложение 1) арапча (Алхамдулиллах ве салам али ибаде...) 2) Суроо: Харекат ниче? Нелер? Жооп: Харекат үч: үст харекеси, аст харекеси, өтре харакеси 3) 1-суроо: Бендеге хер күн ниче намаз фарз? Жооп: Беш вакт намаз фарздыр.
Последнее предложение 1) арапча (Дуа-и Ресулуллах Салаллаху Алейху Салам). 2) Йашларыны картларыны өзлерин хем йатларын, Йарлыкагыл рахметүңле барча ал карртларын. 3) Аллах Тааланы тануган бенде елбетте намазыны адепли ве көркам ревишде кылур. Аллах Таала муваффак ейлесун.
Состояние рукописи Средне
Подача текста в рукописи 1) Кара сөз түрүндө берилген. 2) Суроо-жооп иретинде берилген. 3) Суроо-жооп иретинде берилген.