Дин тууралуу китеп


Китептин абалы начар. Башкы бети жок болгондуктан аты белгисиз. Ичиндеги майда подтемаларга караганда дин тууралуу бир китеп. Намаздын түрлөрү, убакыттары тууралуу баяндар жазылган. Дуалар, насааттар жана аңгемелер да жазылган. Акыркы беттери да жоголгон.


Инвентарный номер 105
Предыдущее название инвентаря 49
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 126
Количество строк 4060
Состояние рукописи Очень плохо
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген
Дополнительные пометки дефект