Бидил Диваны


Бидил (1644-1720) – 17-кылымда Индияда жашаган, чыгармаларын парс тилинде жазган чагатай түрк акыны. Индия-Ислам диний ырларын жазган эң алдыңкы акындардан болуп саналат. Бабур шахтын доорунда жашаган. Теңир, дүйнөнүн жаралышы тууралуу темалар үстүндө иштеген. Бул китеп акындын жеке ыр китеби, ичинде диний багыттагы ырлар камтылган.


Инвентарный номер 106
Предыдущее название инвентаря 49
Автор произведения белгисиз
Место записи Ташкент
Дата записи 1978
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи парс
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 168
Количество строк 4600
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген