Хикметлер


Китептин башкы жана акыркы беттери жок. Хикмет нааме сыяктуу бир китеп. Ичинде хикметлер берилген. Хикмет – илим, сыр, пайда, адилет жана философия дегенди билдирет. Ошондой эле насаат, кеңеш маанилерин да билдирет. Бул китепте насаат сыяктуу айтылган кеңештер камтылган. 4төн 147ге чейинки хикметлер сакталып, калган беттери тилеке каршы жоголгон. Ыр түрүндө берилип, уйкаштыктар сакталган. Арап адабиятындагы аруз калыптары деп аталган ыр формасына салынган.

 


Инвентарный номер 108
Предыдущее название инвентаря 53
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 141
Количество строк 3200
Первое предложение Он алтымда барча ервах үлүш берди
Последнее предложение Хак жемалин гөрсатмаса замин болай
Состояние рукописи Требует внимания
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген
Дополнительные пометки Дефект