Мухаммед (Саллаллаху алейху ва саллам)


Пайгамбарыбыз Мухаммед (САВ) жөнүндө жазылган. Пайгамбарыбыздын жарык дүйнөгө келиши, балалык чагы, бойго жеткен чагы, элчи болгон учуру, Меккеден Межинага көчкөндүгү, Медина жана маанилүү окуялар, өлүмү тууралуу баяндалат. Ошондой эле балдары, неберелери, аялдары, амалдары, халифелер тууралуу да кеп кылынат.


Инвентарный номер 109
Предыдущее название инвентаря 54
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 51
Первое предложение Пейгамберымыз эфендимиз хазретлериң исм-и шерифлери “Мухаммед” олуб, ...
Последнее предложение Валид мажиди соңунда 7 ай микдары халифе олуб соңрада халифетини терк ве саадет ебедиййени ихтияр итди.
Состояние рукописи Плохо
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген