Муаллеми ал-Шарийат


Мусулмандардын диний закондор жыйнагын окууту китеби болуп саналат. Сооп иштерди кылуу, нике, талак, соода-сатык, өз мээнетин менен иштөө, туура жолго салуу, керээз сыяктуу иштерге байланыштуу шариаттын закондоруна байланыштуу баяндалат.


Инвентарный номер 112
Предыдущее название инвентаря 59
Автор произведения Алымбаев
Собиратель Х. Забири
Место записи Казан
Дата записи 1908
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 46
Первое предложение Маалум ола ки бу рисале бир мукаддеме вуч макале үзерине тертип этилүп башлыча дөртге айрылмышдыр, ...
Последнее предложение Рехнде де ижаб кабул гиракдир, рахн рехнини мүртехенге тапшыргач, рехн хелак болса мүртехениң заманында йани туламекендедир.
Состояние рукописи Средне
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген