Хадистер


Бул китеп османлы тилинен казан тили которулган. Хадистер жазылган. Жалпысынан 1001 хадис камтылган. Китептеги 578-хадис башкасы “Жамиүл-Сагир”ден алынган.


Инвентарный номер 113
Предыдущее название инвентаря 61
Автор произведения белгисиз
Место записи Казан
Дата записи 1908
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 295
Первое предложение ... авамымыз сейрек болса да чыкгалы башлагач буларның аузларын йабу ичүн медреселеримизде: ...
Последнее предложение ..., анд этсе да анты харма үчүнгина болмай, анд этдирүчи кимсениң нийети үзере булуп, бу кимсе, ол гүнде бир несте ашаган болса да, ханис булур.
Состояние рукописи Средне
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген