Хеза китаб хасиййет дуа-и рижалүл-гайб ( Бул китеп күчтүү “рижалүл-гайб” дуасы жөнүндө)


Бул китепте эң күчтүү дуалардын бири  “рижалүл-гайб” дуасы жөнүндө жазылган. Дуа арапча жазылып, андан кийин түркчө түшүндүрмөсү берилип, кантип окуу, эмне кылыш керек экендиги жөнүндө баяндалат. Алла Таала дарты бар кулдарына жардам берүү үчүн күчтүү периштелерди жараткан. Ошол периштелер “рижалүл-гайб”тын периштелери. Алар ар бир дуаларга “аамин” деп турушат.


Инвентарный номер 114
Предыдущее название инвентаря 62
Автор произведения белгисиз
Место записи Казан
Дата записи 1904
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 16
Первое предложение Эгер окумак диласаң нийет идүб хеман окумага башлайасын.
Последнее предложение арапча
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген
Дополнительные пометки Акыркы беттери жок