Пайгамбарлардын тарыхы


Китепте Адам (алейху салам) пайгамбарыбыздан тартып, акыркы пайгамбарыбыз Мухаммед (салаллоху алейки ва салам) тууралуу жазылган. Пайгамбарлардын туулгандыгы, жашоосу, кылган амалдары, өзгөчөлүктөрү жөнүндө баян кылат.


Инвентарный номер 116
Предыдущее название инвентаря 65
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 350
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген