1) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 1-бөлүм, 5-басылыш; 2) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 1-бөлүм, 4-басылыш


Башталгыч класстардын экинчи класс үчүн жазылган китептер.

1) Түрктөрдүн ишеничтери жөнүндө жазылган. Диндеги ыйык деп саналган адамдар “хазрет” деп аталат. Ошол хазретлер тууралуу кеп кылынат. Аттары, сыпаттары жөнүндө кеп кылат. Дин, шарият, пенделер, пайгамбарлар, китептер, Куран китеби жөнүндө кыскача баяндалат.

2)   Беш убак намаз аркылуу амал, ибадат кылууну үйрөтүү, тахерит намазы жөнүндө баян кылынат.


Инвентарный номер 117
Предыдущее название инвентаря 68
Автор произведения белгисиз
Собиратель Х. Забири
Место записи Казан
Дата записи 1910 - 1913
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 70
Первое предложение 1) Азиз балалар! Хич бир нерсе өзлигиндан гене бола алмауйна, елбетте бир болдуручының болдуруй иле гана болмакына түшүнесиз? 2) Бенделер тарафындан ишланган ишлерге амел дийүп этиледүр.
Последнее предложение 1) Бу иш хер кимге фарзмы? 2) Су бирле тахарет алуда ажиз болуны ревишче болур?
Состояние рукописи Плохо
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген