Ислам межлиси ( Ислам журналы)


1 айда бир жолу чыга турган диний аклак жана философиялык журнал болуп саналат. Ислам дининин адеп-ахлагы, философиясы, тарыхы, дин жана насыйкат, ислам ааламындагы жамаат тууралуу кептер баяндалат. 3-сан менен 1926-жылы июль айында чыгарылган


Инвентарный номер 120
Предыдущее название инвентаря 71
Автор произведения белгисиз
Место записи Уфа
Дата записи 1926
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 36
Состояние рукописи Средне
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген