Тоту-нааме китеби


Китепте ислам дүйнөсүндөгү улуу, ыйык инсандардын түрдүү аңгемелери камтылган. М: “Хазрети Сулейман алейху салам менен мөңгү суусу” аңгемеси, “Арстан менен кой” аңгеме-тамсили сыяктуу чыгармалар бар.

 

Тэги: аңгемелер

Инвентарный номер 121
Предыдущее название инвентаря 72
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 75
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген
Дополнительные пометки Башкы жана акыркы беттери жок. Дефект.