1) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими) 1-бөлүм, 8-басылыш; 2) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 2-бөлүм, 2-басылыш; 3)Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 2-бөлүм


Башталгыч класстардын экинчи класс үчүн жазылган китептер.         

1) Беш убак намаз аркылуу амал, ибадат кылууну үйрөтүү, тахерит намазы жөнүндө баян кылынат. Куран китебиндеги сүрөлөр жазылып, жанында түркчө котормосу берилген.

2) “Акаид” китебинин экинчи бөлүгү.  Түрктөрдүн ишеничтери жөнүндө жазылган. Диндеги ыйык деп саналган адамдар “хазрет” деп аталат. Ошол хазретлер тууралуу кеп кылынат. Аттары, сыпаттары жөнүндө кеп кылат. Дин, шарият, пенделер, пайгамбарлар, китептер, Куран китеби жөнүндө кыскача баяндалат

3) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими) китебинин экинчи бөлүгү. Жума намазындагы баяндар, каза намаздары, Рамазан айы, орозо кармоо боюнча талаптар, тьюу салынган нерселери, зекет беруу, гусл алуу, өлүнү кантип жууш керектиги, жаназа намазы тууралуу баяндалат.


Инвентарный номер 123
Предыдущее название инвентаря 74
Автор произведения белгисиз
Собиратель Х. Забири
Место записи Казан
Дата записи 1909 - 1914
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 114
Первое предложение 1) Бенделер тарафындан ишланган ишлерге амел дийүп этиледүр. 2) Амел иш маанасында олуб жеми амелийат кылур. 3) Жума намазы байанында
Последнее предложение 1) Отуруп турудан да ажар кишилер не ишлерлер? 2) Азалды аның өмри аңа гөру кырк сене такдир итмищдүр бес маалум олдыгы суретле өмринүң артуп кимүвине бендениң асла медхали йокдур. 3) Ашау ичүде болган сүннөтлер
Состояние рукописи Средне
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген