Ъамал


«Ъамал» аталышындагы бул эмгекте мусулмандар аткаруусу зарыл болгон диний эрежелер берилген. Биринчи бөлүгүндө исламий амалдар (иш-аракеттери)  сегиз түрлүү болору, мусулмандар Аллахга, периштелерге, пайгамбарларга, ыйык китептерге, кыямат күнгө, кайра тирилүүгө, тагдырга ишенүүгө милдеттүү экендиги, Мухаммед пайгамбар (сав) жана анын сахабалары жөнүндө мааалымат берилген. Кийинки бөлүктөр болсо, даарат алуунун, намаз окуунун, орозо тутуунун, зекет берүүнүн жана ажылык кылуунун жол-жоболору, эрежелери тууралуу сөз кылып, өз-өзүнчө бөлүктөргө жана темаларга бөлүнөт.


Инвентарный номер 125
Предыдущее название инвентаря 77
Автор произведения Ахмад Хади Максуди
Место записи Казан
Дата записи 1908 - 1909
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 122
Первое предложение Ислам дини бойнча бандалариниң ъамаллари секиз түрлидир
Последнее предложение Аллах Таъала дүнйадын...
Состояние рукописи Хорошо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген
Дополнительные пометки Эмгек 5 бөлүктөн туруп, «Ъамал» деген темадан башталат. Андан кийинки «Тахарат» жана «Намаз» бөлүктөрү 1908-жылы (хж. 1326) жазылгандыгы, андан ары «Жамаъат» жана «Рузах, закат ва хажжу» деп аталган бөлүктөр 1909-жылы (хж. 1327) жазылгандыгы берилген. Ар бир бөлүк үчүн өзүнчө беттер коюлган, т. а. ар бири 1-беттен башталат. Эң акыркы барагында “Түрли дуалар” деген темадагы текст башталат. Акыркы беттери жок. Дефект.