Мухаммад


“Мухаммад” аттуу бул эмгекте Мухаммед пайгамбар (сав) тууралуу: анын өмүр баяны, пайгамбар болушу, хижрасы (көчүүсү), Мадинадагы окуялары, өлүмү, адеп-ахлагы жана келбети, балдары, неберелери, амалдары (иш-аракеттери) жазылган. Китептин соңку барактарында эмгекте эскерилген адам ысымдарынын тизмеси алфавиттик тартипте берилген.


Инвентарный номер 127
Предыдущее название инвентаря 78
Автор произведения Рызау-д-дин ибни Фажру-д-дин
Место записи Оренбург
Дата записи 1909
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 63
Первое предложение Бу гүн “Вакт” жридеси ва “Шура” межлисине...
Последнее предложение Юсуф ибн Абухабира-50
Состояние рукописи Средне
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген
Дополнительные пометки 3-баракта 1908-жылдын 4-декабрында (хижра боюнча 1326-жылдын Зулкада айынын 35-күнү) жазылган кайрылуу түрүндөгү текст бар. Китептин биринчи жана үчүнчү барактарынын үстүндө көк сыя менен жазылган жазуулар бар.