Хадистер жана которулуштары


Бул эмгекте арабча хадистер жана алардын которулуштары жазылган. Тесттер эки колонна менен жазылган, анын оң колоннасында арабча текст, сол колоннасында которулушу бар.

Тэги: хадисы

Инвентарный номер 128
Предыдущее название инвентаря 79
Автор произведения Автор неизвестен
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай , Араб
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 20
Первое предложение ал-хадис ал-ъас
Последнее предложение ...гиби кылуб сыфатлаб гөрсетмесүн.
Состояние рукописи Средне
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген
Дополнительные пометки Кол жазманын башкы барактары жок болгондуктан, ал 73-беттен башталып, 90-бет менен бүтөт. Ал эми хадистер 10-хадистен 88-хадиске чейин. Дефект.