Записки кыргызского молдо о чудесах, творимых пророками


Кыргыз молдо тарабынан диний багытта жазылган жазуу, Мухаммед пайгамбарыбыз С.А.В., анын жасаган кереметтери тууралуу кеп кылат.

 

 


Инвентарный номер 13
Предыдущее название инвентаря 15
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 16
Первое предложение меликпурду күни не ките нейле камынжа дурду
Последнее предложение булур меликпурду күн хатт
Состояние рукописи Требует внимания
Подача текста в рукописи кара сөз түрүндө
Дополнительные пометки кол жазма Атбашы үңкүрүнөн табылган. Башы жана аягы жок, беттер сан аркылуу көрсөтүлгөн эмес.