Худаа Таъаланның мнгде бир исимлери хамстлери брлан


Бул эмгекте Кудай Тааланын 99 ысымын кандайдыр бир учурларда жардам суроо үчүн дуба катары пайдалануу жолдору жазылган сыяктуу. 7-беттен баштап, «Бу он исим нусрат үчүн» деген сыяктуу фирсат, азат, куват, неъмат, девлет, ийманны сакламак, хажат, имүд кылмак, берекат, кибрага бармак, душман тылын богламак, падишах кашыга бармак, неъмат артмак ж.б. нерселер үчүн да ар бирине ондон «исим» арналган кыска тексттер жазылган. 37-беттен баштап 39-бетке чейин дуъалар бар.


Инвентарный номер 130
Предыдущее название инвентаря 81
Автор произведения Автор не указан
Место записи Казан
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 39
Первое предложение Худаа Таъаланның мнгде бир исимлеринниң иснады будур
Последнее предложение Тем.
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи кара сөз түрүндө
Дополнительные пометки Китептин тышкы бетинде анын Шамсуддин ибни Хасин жана башкалардын каражаты менен чыккандыгы айтылат.