Кырк хадис


Бул эмгекте араб тилинде Мухаммед пайгамбардан (сав) калган хадистерден тандалып алынган 40 хадис жазылган.

Тэги: хадисы

Инвентарный номер 132
Предыдущее название инвентаря 84
Автор произведения Автор не указан
Место записи Казан
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи Араб
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 15
Состояние рукописи Плохо
Подача текста в рукописи кара сөз түрүндө
Дополнительные пометки Кол жазманын башкы барагында көк сыя менен жазылган жазуу бар.