Ислам дининдеги негизги түшүнүктөр


Бул эмгекте ислам дининдеги негизги түшүнүктөр тууралуу жазылган.

Мисалы, келиме, ыйман, таухид, периштелер, ыйык китептер, кыямат, тагдыр, күнөө, хайз, ж.б. ушул сыяктуулар.

 


Инвентарный номер 134
Предыдущее название инвентаря 87
Автор произведения Автор не указан
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 56
Состояние рукописи Средне
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Текст эки колонна менен жазылып, бир тарабында суроолор, экинчисинде жооптор берилген.
Дополнительные пометки Башкы барактары жок болгондуктан, 5-беттен башталат. Акыркы барагы болгон 60-бетте татаал кол жазмасы менен жазылган жазуулар бар.