Дини таквим (диний календар)


Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында басылган диний календар. Мусулмандардын 1394-хижри жылы  (1974-1975) айларга, апталарга жана күндөргө бөлүнүп, күндүн чыгышы жана батышы Өзбекстандаы убактысы менен көрсөтүлгөн. Майрам жана маанилүү даталар жөнүндө жазылган.


Инвентарный номер 136
Предыдущее название инвентаря 89
Автор произведения Автор не указан
Место записи Ташкент
Дата записи 1975 - 1976
Дата передачи в рукописный фонд 1978
Язык рукописи Түрк (өзбек)
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 31
Первое предложение Бисми-л-лахи-р-рохмани-р-рохиим муккадемуху...
Последнее предложение Самарканда исе куйашнинң качан батышыны билиш үчүн 51 минутни алышымыз керак.
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Таблица түрүндө берилген.